Inovativní marketing subjektu cestovního ruchu

Title Alternative:- -
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje tématu inovativního marketingu vybraného subjektu cestovního ruchu. Vzhledem k rozvoji marketingu v posledních letech je nesmírně důležité, aby podnik na vývoj jednotlivých marketingových nástrojů reagoval a začal je používat v praxi. To souvisí především s marketingovou komunikací, která se odehrává v první řadě přes internet, konkrétně pak přes webové stránky, blogy a hlavně přes sociální sítě a média. Novým nástrojem marketingu je také influencer marketing, který je v práci vysvětlen, a rozebrány jsou také marketingové trendy v roce 2020. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení použitých marketingových nástrojů ve vybraném subjektu, konkrétně v Hotelu Galatea v Kosmonosech u Mladé Boleslavi a následné doporučení zlepšení vybraných marketingových nástrojů. Na základě získaných teoretických i praktických poznatků z praxe a zjištěných informací ze sociálních sítí hotelu byly sestaveny návrhy na zlepšení marketingových nástrojů v Hotelu Galatea.
This bachelor thesis deals with the topic of innovative marketing of a selected tourism subject. Given the development of marketing in recent years, it is extremely important for the company to respond to the development of individual marketing tools and start using them in practice. This is mainly related to marketing communication, which is realized primarily through the internet, specifically through websites, blogs and especially through social networks and social media. Influencer marketing is one of the new tools in marketing, which is explained in the thesis together with marketing trends in 2020. The aim of this thesis is to evaluate the marketing tools used in a selected subject, specifically in Hotel Galatea in Kosmonosy near Mladá Boleslav and subsequent recommendations for improvement of selected marketing tools. Based on the theoretical and practical knowledge gained from the work experience and the information gathered from the social networks of the hotel, there were compiled suggestions for improving marketing tools in Hotel Galatea.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, hotel, infuencer marketing, marketingový mix, sociální média, Hotel, influencer marketing, marketing mix, social media, tourism
Citation
ISSN
ISBN