Analýza slevových nabídek pro český trh značky Lindex

Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou slevových nabídek společnosti Lindex na českém trhu s porovnáním slevových akcí a spokojenosti zákazníků se značkou. Cílem části teoretické byla rešerše teoretických poznatků v oblasti hodnoty zákazníka, prozkoumání trhu a seznámení se se značkou. Cílem praktické části bylo analyzování slevových nabídek z roku 2017 a porovnání jejich úspěšnosti s rokem předchozím. Dále také zhodnocení výsledků dotazníkového šetření spokojenosti zákazníků. Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit slevové nabídky a navrhnout možné zlepšení v oblasti prodeje na Liberecké pobočce.
This bachelor thesis in an analysis of sale offers for czech market by Lindex company.The aim of the theoretical part was the research of the theoretical knowledge a values of customers, market and introducing the brand.The aim of the practical part was to analyze current offers from year 2017 and compare them with previous year. In the bachelor thesis is an author's recommendation to improve strategy for store in Liberec. Also the evaluation of the results of the customer satisfaction survey.
Description
Subject(s)
Marketingová komunikace, Strategie prodeje, Spokojenost zákazníka, Slevovénabídky, Marketing communication, Strategy of selling, Customer expirience, Offers
Citation
ISSN
ISBN