Plisování

Title Alternative:Pleating
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce popisuje možnosti plisování a jeho užití v oděvní výrobě. V teoretické části se setkáváme s postupem při tvorbě plisování a možnostmi této techniky. Praktickou částí bakalářské práce je použití daných plisovaných materiálů a aplikace těchto prvků v oděvu. A to jako prvku efektního, funkčího či praktického. V této práci je vycházeno z autorových teoretických i praktických znalostí z teorie barev, materiálů, oděvních konstrukcí i technologických postupů.
This work desribe possibilities of pleating and its using in the clothing manufacture. In the theoretical part we familiarize with the procedure during the pleating's production and possibilities of this technique. Practical part of the bachelor's thesis is represented by using given pleated materials and aplication of these elements in the clothing. By the elements I mean impressive, functional and practical. This work proceed from authors' theoretical and practical knowledges from theory of the colors, materials, clothing construcions and technical procedures.
Description
katedra: KDE; přílohy: CD ROM; rozsah: 58 s.
Subject(s)
skládání, lom, návrat, volnost, pohodlnost, upjatost, assembling, fracture, return, freedom, indolence, severity
Citation
ISSN
ISBN