Software pro chytrý čidlo

Abstract
Cílem této práce bylo realizovat software pro vestavěné čidlo na měření koncentrace oxidu uhličitého, teploty a vlhkost s konektivitou do sítě Narrow Band. Software by měl být platformově nezávislý. Naměřená data se vizualizují ve webové aplikaci.Při vývoji firmwaru na platformě STM32 bylo použito CMSIS metody přístupu k periferiím. Knihovny pro měření a zpracování dat se oddělily aplikační vrstvou pro možné použití na jiné architektuře. V práci se realizoval měřící systém pro sběr atmosférických dat v místnosti, poslaných přes NB síť a zobrazovaných prostřednictvím webové aplikace. Výsledky této práce mohou pomoci dalším studentům při vývoji vestavěného systému na míru. Práce obsahuje postupy pro vytváření zakázkového firmwaru, jak pro práci s registry procesoru, tak pro návrh aplikační nadstavby.
The main goal is to develop software for embedded board that measure carbon dioxide, temperature and humidity. The board is communicating and sending data measurement using NB-IoT network. Software had to be platform independent. Measured data are visualized on web application. I used STM32 platform for firmware development and CMSIS interface for use of features of microcontroller. A library for data measurement are separate from application layer for better platform compatibility on diferent MCU architecture. The result of this thesis could help another students in developing embedded device. The work contains methods for making embedded firmware, for use of register on MCU and to create an application.
Description
Subject(s)
MCU, čidlo, Narrow Band, firmware, STM32, Koncentrace oxidu uhličitého, MCU, sensor, Narrow Band, firmware, STM32, Carbon dioxide
Citation
ISSN
ISBN