Ultrazvuk a fibrilace vláken

Title Alternative:Ultrasound and fibrillation of fibers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je posoudit vliv ultrazvuku na fibrilaci lyocelových vláken a vliv ultrazvuku na modifikaci vlastností lyocelových vláken fibrilací. V teoretické části práce je vypracován přehled o ultrazvuku a jeho využití v průmyslu, o lyocelových vláknech, o fibrilaci a o barvení celulózových vláken dle dostupné odborné literatury. Experimentální část práce se zaměřuje na testování vlivu ultrazvuku pomocí alkálií, doby působení ultrazvuku a testováním vlivu ultrazvuku na modifikaci vlastností lyocelových vláken ? savost, prodyšnost, barevnou odchylku a tepelný komfort.
The aim of this bachelor thesis is assess influence of ultrasound on fibrillation of lyocell fibers and influence of ultrasound on modifications of properties lyocell fibers. In the theoretical part of the work is overwiev of ultrasound and its use in industry, lyocell fibers, fibrillation and dyeing of cellulosic fibers according to the avaible literature. The experimental part of work is aimed at testing influence of ultrasound with alkali, time of working ultrasound and testing influence of ultrasound on modification properties lyocell fibers ? absorbency, permeability, color different and thermal comfort.
Description
katedra: KTM; přílohy: CD ROM; rozsah: 69 s. (78 210 znaků)
Subject(s)
lyocel, fibrilace, ultrazvuk, kavitace, savost, prodyšnost, barevná odchylka, tepelný komfort, lyocell, fibrilation, ultrasound, cavitation, absorbency, permeability, color different, thermal comfort
Citation
ISSN
ISBN