Zavádění postupů finančního plánu v podniku jako podkladu pro všechny stupně řízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem mojí diplomové práce bylo popsat postup tvorby finančních plánů podniku. První část se zabývá hodnocením jednotlivých podkladů pro finanční plán a popisem základních finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát, Výkazu o pěněžních tocích (Cash Flow). Zvlášť popis výkazu o pěněžních tocích je velmi prakticky využitelný. ve druhé, praktické části popisuji skutečné finanční plány, jejich varianty a možnosti výkladu. za důležitý poznatek považuji hledání mezních bodů v budoucím vývoji podniku. Všechny finanční plány použité v této práci byly vytvořeny ve speciálním programu na finanční plánování a modelování. V závěru práce vyhodnocuje zkušenosti z tvorby finančních plánů a doporučení pro finanční management.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN