Komfort nošení a marketing jednorázových dětských plen

Title Alternative:The comfort of use and marketing concerning baby diapers for one use
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The final study deals with question concerning the comfort of using baby diapers for one use. I describe proces of production, construction of diapers and used materials. The study also contains information about nonwoven textiles being used as contact lay of diapers. I made up the list of producers in The Czech Republic. The main theme is measuring of thermal absorptivity for five different diapers and presenting results. In final stage of my study the marketing search by which I investigate the level of satisfaction with quality and offer of baby diapers at the market, is made. Analysis of search provides a view of situacion about purchase behaviar and practical expiriencis with this type of baby diapers.
Závěrečná práce se zabývá problematikou komfortu nošení dětských jednorázových plen. Popisuji výrobní proces, konstrukci plen a použité materiály. Práce také obsahuje poznatky o netkaných textiliích, které se používají jako kontaktní vrstva plen. Sestavila jsem přehled výrobců, kteří působí v České republice. Hlavním tématem je měření tepelné jímavosti u pěti odlišných plen a znázornění výsledků. V závěru práce je proveden marketingový výzkum, kterým zjišťuji spokojenost zákazníků s kvalitou a nabídkou dětských jednorázových plen na trhu. Analýza výzkumu poskytuje přehled o kupním chování a praktických zkušenostech s dětskými jednorázovými plenami.
Description
katedra: KHT; rozsah: 45
Subject(s)
diaper, nonwoven textilie, thermal absorptivity, search, producer, market, comfort, plena, netkaná textilie, tepelná jímavost, výzkum, výrobce, trh, komfort
Citation
ISSN
ISBN