Zdravá škola a problematika šikany

Title Alternative:A Healthy School and the issue of bullying
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This graduation thesis deals with the problem of bullying and its occurrence at primary school. The theoretical section focuses on the basic terminology and the causes and different forms of bullying, gives details of the characteristics of those involved and last but not least describes the means of preventing and remedying this problem. The practical part assesses and summarises the results of a survey taken in the form of a questionnaire. This questionnaire was created using extracts from a standard questionnaire, with questions chosen to suit the age of the target group and my chosen hypotheses. The aim was to find out how frequently bullying occurred at primary school and to compare it with the occurrence of bullying at schools participating in the Healthy school program.
Diplomová práce se zabývá problematikou šikany a jejím výskytem na základních školách. Teoretická část se zaměřuje na základní terminologii, příčiny vzniku šikany, její druhy a formy, seznamuje s charakteristikami aktérů a v neposlední řadě popisuje možnosti prevence a nápravy. V praktické části jsou vyhodnoceny a shrnuty výsledky výzkumu, prováděného pomocí dotazníku. Dotazník vznikl redukcí standardizovaného dotazníku, účelovou volbou otázek vzhledem k věku respondentů a zvoleným hypotézám. Cílem bylo zjistit četnost výskytu šikany na základní škole a porovnat ji s výskytem šikany na škole s programem Zdravá škola.
Description
katedra: KPV; rozsah: 87 s.
Subject(s)
bullying, victim, aggressor, prevention, remedy, primary school, healthy school, šikana, oběť, agresor, prevence, náprava, základní škola, zdravá škola
Citation
ISSN
ISBN