Systém automatizovaného zpracování pravděpodobnostní složky ekologických rizik z databáze silniční dopravy v ČR

Title Alternative:System for automatic evaluation of cargo traffic accident frequency database in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením příčin dopravních nehod v nákladní dopravě. Součástí práce je vytvořený softwarový nástroj, s jehož pomocí byla zpracována databáze evidence dopravních nehod. Výsledkem jeho aplikace jsou tabulky četností dopravních nehod nákladní dopravy s členěním podle závažných faktorů dopravní nehodovosti a s rozlišením jednotlivých druhů silničních komunikací, kritických úseků komunikací (úseky v obcích a mimo obce, rovné úseky, zatáčky, křižovatky) a okolností vzniku nehody (denní doba, stav komunikace, povětrnostní podmínky). Následně je provedena analýza závislostí jednotlivých faktorů nehodovosti s použitím metod testování hypotéz a vyjádřena hodnota frekvence nehod nákladní dopravy pro jednotlivé typy a úseky silniční komunikace.
Description
77 s. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
statistical methods, databases, transportation accidents, statistické metody, databáze, dopravní nehody
Citation
ISSN
ISBN