Analýza péče o pracovníky ve vybraném podniku

Title Alternative:Analysis of Care for Employees in a Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou péče o pracovníky ve společnosti Severočeské doly a.s. Cílem této práce je analýza spokojenosti zaměstnanců se současným systémem péče o pracovníky a navržení vhodných opatření pro jeho zlepšení. Teoretická část se zabývá definováním pojmu péče o pracovníky a jejími jednotlivými oblastmi. Praktická část se skládá z popisu vybraného podniku, z analýzy současného stavu péče o pracovníky v dané společnosti a z průzkumu spokojenosti pracovníků Severočeských dolů s poskytovanou péčí. Průzkum byl realizován formou dotazníkového šetření. Na základě získaných výsledků byly navrženy způsoby řešení vybraných problémů.
Description
84 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
personnel management, personální management
Citation
ISSN
ISBN