Codex gigas jako odkaz středověké vzdělanosti

dc.contributor
dc.contributor.advisorJanosik-Bielski Marek, Mgr. : 59479
dc.contributor.authorSpejchalová, Kateřina
dc.date.accessioned2019-09-12T11:03:07Z
dc.date.available2019-09-12T11:03:07Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2019-05-23
dc.date.submitted2017-4-30
dc.date.updated2019-5-24
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractPráce se zabývá interpretací vybraných textů Codexu gigantu, největší rukopisné knihy světa. Z rozsáhlejších textů se konkrétně jedná o Řeholi benediktinského řádu, spisy s lékařskou tematikou a kalendář s nekrologem (pramen sloužící k objasnění historie podlažického kláštera a jedinečný materiál pro českou onomastiku). V neposlední řadě je zde prostor věnován Novému zákonu a autorovi překladu známého jako Vulgáta, sv. Jeronýmovi.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis interprets specific texts of the Codex Gigas, which is the largest manuscript in the world. Out of the greater texts, this paper focuses on texts such as the Rule of Saint Benedict, medical themed texts and a calendar containing an obituary, which is used to better understand the history of the Benedictine monastery of Podlažice in Bohemia. The obituary is a unique source of information for the study of the Czech onomatology. The thesis explains the importance of the New Testament and the translation of the Vulgate Bible, translated by Saint Jerome.en
dc.description.mark
dc.format83s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.signatureV 201901119
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153496
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonHLAVÁČEK, Ivan, Jaroslav KAŠPAR a Rostislav NOVÝ. Vademecum pomocných věd historických. 3. opr. a dopl. vyd. Jinočany: H & H, 2002, 544 s. ISBN 80-7319-004-4.
dc.relation.isbasedonKOLÁR, Jaroslav a Lenka JIROUŠKOVÁ. Návraty bez konce: studie k starší české literatuře. Brno: Atlantis, 1999, 358 s. ISBN 80-7108-190-6.
dc.relation.isbasedonNECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000, 365 s. ISBN 80-7021-305-1.
dc.relation.isbasedonPLAČEK, Josef. Příspěvky k otázce Nekrologu Podlažického. In Listy filologické. Praha: Jednota českých filologů, 1978, 1 sv., roč. 34.
dc.relation.isbasedonPLESKALOVÁ, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno: Masarykova univerzita, 1998.
dc.relation.isbasedonSVOBODA, Jan. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha: Československá akademie, 1964.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectCodex gigascs
dc.subjectstředověké lékařstvícs
dc.subjectNový zákoncs
dc.subjectJeronýmcs
dc.subjectpenitenciálcs
dc.subjectNebeský Jeruzalémcs
dc.subjectĎáblova biblecs
dc.subjectbenediktinics
dc.subjectnekrologiumcs
dc.subjectantroponomastikacs
dc.subjectCodex Gigasen
dc.subjectmedieval medicineen
dc.subjectNew Testamenten
dc.subjectSaint Jeromeen
dc.subjectpenitentialen
dc.subjectHeaven Jerusalemen
dc.subjectDevil's Bibleen
dc.subjectBenedictinesen
dc.subjectnecrologiumen
dc.subjectanthroponymyen
dc.subject.verbisstředověké lékařstvícs
dc.titleCodex gigas jako odkaz středověké vzdělanostics
dc.titleCodex gigas as heritage of medieval scholarshipen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineCJ-O
local.degree.programmeUčitelství pro střední školy
local.degree.programmeabbreviationN7504
local.department.abbreviationKCL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP15000531
local.identifier.stag36420
local.identifier.verbiskpw06583226
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1119
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:18cs
local.verbis.studijniprogramKCL Učitelství pro střední školy/Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy-Učitelství českého jazyka a literaturycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP.spejchalova.katerina.pdf
Size:
1.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Spejchalova_JanosikBielski_vedouci.docx
Size:
685.88 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Spejchalova_Matejovska_oponent.docx
Size:
685.81 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Spejchalova_23.5.2019.pdf
Size:
468.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP