Význam odpadového hospodářství pro cirkulární ekonomiku a udržitelný rozvoj podniků

dc.contributorVajseitl Jan, Ing. : 68002
dc.contributor.advisorZbránková Magdalena, Ing. Ph.D. : 55659
dc.contributor.authorPavlasová, Zuzana
dc.date.accessioned2021-08-15T17:10:28Z
dc.date.available2021-08-15T17:10:28Z
dc.date.committed2022-8-31
dc.date.defense2021-06-17
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-6-17
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství a jeho vlivu na ekonomiku a životní prostředí. Cílem práce je navrhnout ekonomicky a environmentálně vhodná opatření pro zvolený podnik XY v oblasti nakládání se směsnými komunálními odpady, která povedou nejen k zefektivnění současného stavu odpadového hospodářství podniku, ale rovněž částečně přispějí k naplnění cílů v oblasti odpadového hospodářství České republiky.Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů a na detailní výklad způsobů nakládání s odpady dle odpadové hierarchie. Tato část zahrnuje také rámcové a legislativní vymezení podoby odpadového hospodářství České republiky.V praktické části je zanalyzován současný stav odpadového hospodářství České republiky se zaměřením na nakládání s komunálními odpady. Stejná oblast nakládání s odpady je následně zhodnocena i ve zvoleném podniku XY. Součástí zhodnocení je výzkumná část, díky které v oblasti podnikového nakládání se směsnými komunálními odpady odhalen vysoký podíl recyklovatelných složek ve směsném komunálním odpadu a jeho příčiny. V závěrečné části práce jsou vytvořeny dva návrhy vedoucí ke snížení podílu recyklovatelných složek ve směsném komunálním odpadu. Oba tyto návrhy jsou zhodnoceny z hlediska environmentálního a ekonomického přínosu pro podnik XY, jestliže se rozhodne pro jejich realizaci.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of waste management and its impact on economy and environment. The aim of the thesis is to propose both economically and environmentally appropriate measures for the chosen company XY in the field of mixed municipal waste management, which will not only streamline the current state of waste management of the company, but also partially contribute to meeting the objectives of waste management which are set in the Czech Republic.The theoretical part focuses on the explanation of basic concepts and on explanation of waste management methods according to the waste hierarchy. This part also includes legislative definition of the form of waste management in the Czech Republic.The practical part analyzes the current state of waste management in the Czech Republic with a focus on municipal waste management. The same area is subsequently evaluated also in the environment of the company XY. Part of the evaluation is a research in the area of company management of mixed municipal waste, which ought to reveal possible problems. As a result of the researche, the problem of high proportion of recyclable components in mixed municipal waste is revealed. In the final part of the thesis, two proposals are made to reduce the portion of recyclable components in mixed municipal waste. Both of these proposals are evaluated in terms of environmental and economic benefits for the use of company XY, if it decides to implement them.en
dc.description.mark
dc.format99 s. (154 555)
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202102895
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160371
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemDRÁBOVÁ, Dana a Václav PAČES. 2014. Perspektivy české energetiky: Současnost a budoucnost. NOVELA BOHEMICA. ISBN 978-80-87683-26-2. itemGUILLEN-ROYO, M. 2016. Sustainability and Wellbeing: Human-scale development in practice. London: Routledge. Routledge studies in sustainable development. ISBN 978-1-138-79239-5 itemSTAHEL, Walter R. 2019. The circular economy: A~user's guide. New York: Routledge, Taylor and Francis. ISBN 978-0367200176. itemPAWLICZEK, Adam. 2011. Udržitelný rozvoj - vybrané aspekty z oblasti podnikání. Karviná: Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7248-700-4. itemPROQUEST. 2018. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2018-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/ enditemize parKonzultant: Ing. Jana Pěničková - obchodně ekonomický ředitel,~Termizo, a.s.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectCirkulární ekonomikacs
dc.subjectenergetické využití odpaducs
dc.subjectkomunální odpadcs
dc.subjectodpadové hospodářstvícs
dc.subjectmateriálové využití odpaducs
dc.subjectoptimalizace nákladůcs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectsměsný komunální odpadcs
dc.subjectudržitelný rozvojcs
dc.subjectCircular economyen
dc.subjectenergy recovery from wasteen
dc.subjectmaterial recovery of wasteen
dc.subjectmixed municipal wasteen
dc.subjectmunicipal wasteen
dc.subjectwaste managementen
dc.subjectcost optimizationen
dc.subjectrecyclingen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.titleVýznam odpadového hospodářství pro cirkulární ekonomiku a udržitelný rozvoj podnikůcs
dc.titleImportance of Waste Management to Circular Economy and Sustainable Development of Businessesen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineMPP
local.degree.programmePodniková ekonomika
local.degree.programmeabbreviationN0413A050007
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000298
local.identifier.stag41719
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06679335
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2895
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DIPLOMOVA_PRACE_PAVLASOVA.pdf
Size:
3.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hodnoceni_vedouci_DP_Pavlasova.pdf
Size:
852.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_DP_Pavlasova.pdf
Size:
217.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP