Dívčí škola v Sobotce od druhé poloviny 19. století do roku 1948

Abstract
Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj dívčí školy obecné a později i dívčí školy měšťanské v Sobotce od druhé poloviny 19. století do roku 1948, kdy vstoupil v platnost Zákon o úpravě jednotného školství. Práce se nejprve zabývá klíčovými událostmi ve vývoji školské soustavy, poté historií města Sobotka. Kapitoly se následně snaží přiblížit informace o budově školy, jejích změnách a výstavbě budovy nové, dále informace o pedagogickém sboru, o žactvu a událostech, které jsou nedílnou součástí školního roku.
The aim of this bachelor's thesis is to describe the development of the general girls' school and later the girls' burgher school in Sobotka from the second half of the 19th century until 1948, when the Act on the Adjustment of Unified Education entered into force. The work first deals with key events in the development of the school system, then with the history of the city of Sobotka. The chapters then try to provide information about the school building, its changes and the construction of a new building, as well as information about the teaching staff, female students and events that are an integral part of the school year.
Description
Subject(s)
dívčí školství, dějiny školství, výuka, kantoři, žáci, Sobotka, obecná škola, měšťanská škola
Citation
ISSN
ISBN