Kulturní kontext Aischylových dramat

Title Alternative:The Cultural Context of Aeschylu´s plays
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work is devided into two parts - theoretical and practical. The theoretical chapters are concerned with the particular categories of the theatre, primarily the ancienit theatre. General chapters of ancient theatre are followed by the text concerned with architectonics and stage setting of an ancienit theatre. Aristotle´s charter is followed directly by the practical part of the work, which is focused on the analysis of two Aeschylus´ plays - The Persians and Prometheus Bound. This produces the heart of the work. The pieces of knowledge which are mentioned in the theoretical chapters are applied to the material of the representative plays. The result is the complex characteristics of both plays in technical, formal and semantic aspect as well as their comparison.
Předkládaná bakalářská práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretických kapitolách práce se zabýváme dílčími kategoriemi divadla s primárním zaměřením k divadlu antickému. Na obecné kapitoly z dějin divadla navazují kapitoly věnující se architektonice a výpravě antického divadla. Na kapitolu o Aristotelově Poetice přímo navazuje praktická část bakalářské práce, která se zaměřuje na analýzu dvou Aischylových her, Peršanů a Upoutaného Prométhea, která tvoří vlastní jádro předkládané práce. Na materiál vybraných dramat jsme aplikovali dílčí poznatky, uvedené v teoretických částech práce. Výsledkem je pak komplexní charakteristika obou dramat jak po stránce technické, tak formální a významové, a také jejich vzájemná komparace.
Description
katedra: KFL; přílohy: CD; rozsah: 37 s.
Subject(s)
theatre, ancient times, aeschylus, the persians, prometheus bound, technical aspects of theatre, divadlo, antika, peršané, upoutaný prométheus, technické aspekty divadla
Citation
ISSN
ISBN