Návrh strategie udržitelného rozvoje cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty působící v obci Benecko

Title Alternative:Sustainable Tourism Development Strategy Designed for Enterprises located in Benecko
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje cestovního ruchu v obci Benecko, nacházejícího se v západní části Krkonoš. Hlavním cílem práce je zhodnocení současného stavu cestovního ruchu v obci Benecko. Současný stav cestovního ruchu byl posuzován analýzami nabídky a poptávky, dále bylo použito i marketingových analýz zahrnujících segmentaci, analýzu konkurence a analýzu SWOT, která byla dále doplněna o konfrontační matici. Marketingová analýza byla pro úplnost práce vytvořena nejprve pro celou oblast Krkonoš a následně byla zaměřena na obec Benecko. Z tohoto hodnocení vyplývá druhý cíl práce, a to návrhy nových řešení pro rozvoj cestovního ruchu. Primární data byla zjišťována dotazníkovým průzkumem, který se zaměřil na obecný zájem o zimní turistiku a zjišťoval povědomí o obci Benecko. Z průzkumu byly vytvořeny závěry pro zvýšení poptávky cestovního ruchu. Výsledky této práce pak poslouží občanskému sdružení, které spojuje fyzické a právnické osoby pracující v cestovním ruchu na Benecku.
Description
111 s., 8 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
tourism, tourism marketing, cestovní ruch, marketing cestovního ruchu
Citation
ISSN
ISBN