Vliv výpočtového modelu na přesnost numerické simulace

Title Alternative:The Influence of the Material Model on the Numerical Simulation Accuracy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this thesis is to determinate the influence of the material model on the numerical simulation accuracy at PAM-STAMP 2G, to compare both material models (the Hill 48 material model and the Vegter material model) and to confront them with the real experiment. Theoretical part of this thesis explains the theory that involves a cars weight reducing, aluminium and its alloys, sheet metal formability (mainly basic and technological testing methods). The theory also introduces principles of photogrammetry using in a mechanical engineering, the membrane analogy and numerical simulations. In experimental part of this thesis is described the process, evaluation of both carried out testing methods and evaluation of a forming process numerical simulations.
Úkolem diplomové práce je zjistit vliv výpočtového modelu na přesnost numerické simulace v programu PAM-STAMP 2G, porovnat oba výpočtové modely (model dle Hilla 48 a model dle Vegtera) mezi sebou a srovnat je s reálným experimentem. Teoretická část diplomové práce vysvětluje teorii, která se týká trendů ve snižování hmotnosti osobních automobilů, hliníku a jeho slitin, tvařitelností při plošném tváření (zejména základní a technologické zkoušky). Teorie dále pojednává o základech fotogrammetrie ve strojírenství, membránové analogii a o numerických simulacích. V experimentální části diplomové práce je popsán průběh, vyhodnocení měřených zkoušek i numerické simulace lisovacího procesu.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 108 s.
Subject(s)
aluminium, photogrammetry, numerical simulation, technological testing methods, formability, membrane analogy, hliník, fotogrammetrie, numerická simulace, technologické zkoušky, tvařitelnost, membránová analogie
Citation
ISSN
ISBN
Collections