Konstrukční analýza oděvních součástí trupových oděvů

Title Alternative:Forming solution of neckline of woman{\crq}s fuselage clothing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Anotace Předmětem této bakalářské práce je tvarové řešení průkrčníku dámského trupového oděvu, možnosti tvarového a modelového řešení průkrčníku pro dámské halenky a košile s provedením modelové analýzy u vybraných typů úprav. V bakalářské práci je uveden historický vývoj oděvné součástí límce a dalšího vývoje v řešení průkrčníku. Při řešení konstrukce byla použitá základní konstrukce dámské halenky metodiky Müller & Sohn. Dle provedených konstrukcí byly vytvořeny výukové listy a zhotovený vzorníky pro praktickou realizaci. Dále je zde uvedená ukážka vybraných typů modelových úprav. Těchto řešení existuje nepřeberné množství a uveden je přehled těch nejběžněji používaných. Vybrané jsou základní typy límců, u kterých je provedena základní konstrukce s následní tvarovou a modelovou úpravou průkrčníku u vybraných zástupců. Zhotovený oděv je posouzen z hlediska možností provedení. Práce zahrnuje též možnost řešení průkrčníku různýma tvary výstřihů. Výsledkem práce je tvarové řešení průkčníků v různých modelových úpravách pro názornost výuky. Jedná se o krátkou prezentaci v programu PowerPoint s doprovodnou dokumentaci. Práce se zabýva historickým vývojem oděvných součásti vybraných zástupců a analýzou jejich konstrukčního řešení. V Závěru práce je vytvořen výukový sborník pro tuto temu.
The aim of this bachelor work is forming solution of neckline of woman´s fuselage clothing, possibilities of forming and model solution of neckline for women blouse and chemise making model analyse by the chosen types of adjustment. In the bachelor work is mentioned historical evolution of clothing part of the collar and following evolution in solution of neckline. Thinking about done constructions they were made tutorial papers and as well pattern books for practical realization. Further there is mentioned an example by chosen types of model´s adjustment. There are many types of these solutions but in this work are mentioned only the most common used. The basic types of collar are chosen by which is made basic construction with following design and model adjustment of neckline by chosen ones. Ready made clothe is analysed from the standpoint of possibilities of implementation. Work includes as well the possibility of solution of neckline by various types of neck. By the solution of construction was used basic construction of women´s blouse written according to methodology of Müller & Sohn. The results of the work forms solution of neckline in various model adjustments for clearest education. It is short presentation made in programme Power Point with attendant documentation. Work is dedicated to a model solution of clothing parts by the chosen ones and by the analysis of their construct solutions. At the end, there is made an educational textbook about this issue.
Description
katedra: KOD; přílohy: 2xcd; rozsah: 86 s., 39 s. příloh
Subject(s)
dámská halenka, historie oděvu, tvarové řešení průkrčníku, typy úprav, výukové listy, women blouse, historical evolution, forming solution of neckline, types of adjustment, tutoriál papers
Citation
ISSN
ISBN