Souvislost mezi mimořádným nadáním žáků a jejich styly učení v rámci učení se angličtině, jakožto cizímu jazyku

Abstract
Diplomová práce se zabývá definicí pojmů nadání, definicí nadaných žáků, včetně pojmu nadaný žák anglického jazyka. Práce kategorizuje jednotlivé učební styly a v případové studii analyzuje učební styly a strategie 4 vybraných žáků - žáka nadaného, žáka talentovaného, žáka průměrného a žáka s diagnostikovanou dvojí výjimečností. Práce obsahuje také zasazení nadaného žáka v české legislativě a současné změny v její podobě.
This diploma thesis deals with definitions of the terms giftedness and gifted learner, including the term gifted learner of English language. The thesis distinguishes various learning styles and in its' practical part, it examines the learning styles and strategies of four students - a gifted learner, a talented learner, an average learner and a twice-exceptional learner. This thesis also includes an overview of the current Czech legislature concerning gifted learners.
Description
Subject(s)
Mimořádné nadání, nadaní žáci anglického jazyka, anglický jazyk, vzdělávání nadaných žáků, učební styly, angličtina jako cizí jazyk
Citation
ISSN
ISBN