Personální marketing vybraného subjektu

Title Alternative:Personnel Marketing of Selected Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou uplatnění personálního marketingu v konkrétní společnosti a náměty na zlepšení v jednotlivých oblastech personálních činností. Teoretická část charakterizuje personální marketing, použití marketingového mixu v této sféře, specifikuje externí a interní personální marketing, který je dále rozvíjen a dáván do souvislosti se spokojeností zaměstnanců. Praktická část pojednává o vybraném podnikatelském subjektu, analyzuje vybrané personální činnosti, jejichž úroveň ohodnocuje také pomocí dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců firmy. Na základě zjištěných a interpretovaných výsledků jsou pak v závěru představena vlastní doporučení na zlepšení v oblastech činností interního personálního marketingu.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN