Dvojí čas

Abstract
Tématem bakalářské práce je dvojí pojetí času. Čas, jako fyzikální veličina, je pro nás téměř jeho hmatatelné zobrazení. Oproti tomu ale víme, že čas nám v různých situacích neplyne vždy stejně rychle, jak nám zobrazuje fyzikální veličina. Z toho vyplývá opačný pohled na čas, jako na nestálou jednotku, která se mění v závislosti na vnímání času určitého jedince. Cílem práce je vytvořit instalaci s projekcí zobrazující subjektivní vnímání času těmito dvěma pohledy na něj.
The theme of the bachelor thesis is a dual conception of time. Time, as a physical quantity, that was invented by humans is nearly its tangible interpretation. However, we are all well familiar with some situations during which time seems to pass differently than in others. Consequently, we can introduce another interpretation of time which involves an inconstant quantity depending upon the subjective perception of a particular individual. The thesis aims at creating a projection installation demonstrating subjective perception of time (by these two views).
Description
Subject(s)
Čas, vnímání času, videoart, dvojí čas, subjektivita, objektivita, fyzikální čas, psychologický čas, Time, time perception, video art, dual time, subjectivity, objectivity, physical time, psychological time
Citation
ISSN
ISBN