Tři tváře liberalismu: Hobhouse, Mill, Mises

Title Alternative:Three Faces of Liberalism: Hobhouse, Mill, Mises
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with liberal ideology. The thesis is concretely focused on three liberal doctrines which are represented by L. T. Hobhouse, J. S. Mill and L. von Mises. The first section explains the basic notions and concepts of these liberal thinkers. This part also presents a brief overview of the historical guide, which preceded the emergence of various basic liberal views. The second part, which is considered crucial, provides a correlation between the fundamental liberal values and concepts, which highlights the differences and the continuity of liberal doctrines. Conclusion of the bachelor thesis consists of a brief evaluation of the mutual comparison of these liberal schools.
Bakalářská práce pojednává o liberální ideologii. Konkrétně se zaměřuje na tři liberální doktríny, reprezentované osobami L. T. Hobhouse, J. S. Milla a L. von Misese. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a koncepty těchto liberálních myslitelů. Tato část práce rovněž představuje stručný náhled na historický exkurz, který předcházel vzniku jednotlivých základních liberálních směrů. Druhá část práce, jež je považována za stěžejní, poskytuje vzájemné srovnání základních liberálních hodnot a pojmů, které poukazuje na rozdíly a návaznosti liberálních doktrín. Závěr bakalářské práce tvoří krátké hodnocení vzájemného srovnání těchto liberálních směrů.
Description
katedra: KFL; přílohy: 2 CD ROM; rozsah: 60 s.
Subject(s)
liberal ideology, classical liberalism, modern (social) liberalism, freedom, private property, capitalism, laissez faire, liberal state and government, liberální ideologie, klasický liberalismus, moderní (sociální) liberalismus, svoboda, soukromé vlastnictví, kapitalismus, laissez faire, liberální stát a vláda
Citation
ISSN
ISBN