Sociální sítě a jejich dopady na žáky 2. stupně ZŠ

Title Alternative:Social Networks and the Effects on the Secondary School Students
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce ''Sociální sítě a jejich dopady na žáky 2. stupně ZŠ'' se zabývá možnými riziky a negativními vlivy, které plynou z využívání sociálních sítí. Cílem teoretické části je nastínit teoretická východiska masmédií, ale důraz je kladen především na pojem sociální síť, historický vývoj a jednotlivé typy sociálních sítí (Facebook, Twitter, Myspace atd.). Podstatná část práce se soustředí na rizika spojená s užíváním sociálních sítí, a to především na nebezpečí kyberšikany a kybestalkingu. Pozornost je dále věnována psychosociálnímu vývoji žáků a programům, které se riziky sociálních sítí zabývají (Červené tlačítko, Bezpečný internet, Seznam se bezpečně). Praktická část práce je zaměřena na analýzu hloubkových rozhovorů se žáky 2. stupně ZŠ, které slouží pouze jako ilustrace k teoretickému východisku diplomové práce.
Description
86 stran :ilustrace
Subject(s)
social networks, youth, media, sociální sítě, mládež, média
Citation
ISSN
ISBN