Sborník abstraktů: Mezinárodní odborný workshop "Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí" - elektronická forma