Aplikace jednotného značení závad (EFA) v systémech používaných ve Škoda Auto, a. s.

Title Alternative:The application of the uniform fault address (EFA) in systems used by Skoda Auto, a. s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor´s thesis deals with the application of the uniform fault address (EFA) in systems used by Skoda Auto, a. s. Czech enterprise takes part in the project of the uniform fault address created by the Volkswagen concern and this project should be implemented in the systems used by Škoda Auto. Chapter One introduces the company; and is followed by next one about quality and quality management system. Chapter Three describes quality management information systems which are related to the uniform fault address. Next chapter deals with a universal fault address and existing way of addressing used at Škoda Auto. Chapter Five closely focuses on the methodology of the uniform fault address with emphasis on the reasons, aims and claims of this methodology as well as the confronting the EFA and existing way of addressing. Next chapters describe the practical implementation, activities linked with it and maintainance of a source database of the uniform fault address. Last part evaluates the activities connected to the project of the uniform fault address and the start-up phase of the implementation itself.
Bakalářská práce se zabývá aplikací jednotného označení závad ve společnosti Škoda Auto, a.s. Koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká automobilová společnost Škoda Auto, vytvořil projekt jednotného označení závad, který by měl být implementován do systémů používaných ve společnosti Škoda Auto. První kapitola této práce seznamuje se společností, druhá kapitola se zabývá pojmem kvalita v praxi a systémem řízení kvality. Jednotné označení závad se přímo týká informačních systémů kvality, které popisuje třetí kapitola. Následující kapitola se zabývá obecným popisem označení závady a stávajícím způsobem označení závad ve společnosti Škoda Auto. Pátá kapitola se podrobně zabývá metodikou jednotného označení závad (EFA) se zaměřením na zdůraznění důvodů, cílů a požadavků na implementaci této metodiky, zároveň také vyzdvihuje význam, popisuje strukturu a přináší porovnání nového jednotného označení závad se stávajícím způsobem označení závad. Navazující kapitoly se zabývají praktickou aplikací EFA, činnostmi s ní spojenými a péčí o zdrojová data jednotného označení závad. Poslední část je věnována zhodnocení činností spojeným s novým projektem jednotného označení závad.
Description
katedra: KIN; rozsah: 59 s., 4 s. obr. příloh
Subject(s)
the uniform fault address, quality management information systems, application, fault, implementation, addressing, project, škoda auto company, jednotné označení závad, informační systémy pro řízení kvality, aplikace, závada, implementace, kódování, projekt, škoda auto
Citation
ISSN
ISBN