Schéma chytré budovy a dynamická vizualizace dat

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikace pro dynamickou vizualizaci dat v kontextu chytrých budov a Internetu věcí (IoT). Chytré budovy využívají senzory pro sběr dat a monitorování svých funkcí, které pak mohou být vizualizovány a analyzovány za účelem zlepšení komfortu obyvatel a efektivity správy budov. V rámci práce vznikla desktopová aplikace pro Windows, nazvaná Data Visualizer, která umožňuje uživatelům vytvářet a spravovat schémata budov a vizualizovat data z různých zdrojů, jako jsou databáze PostgreSQL nebo CSV soubory. Aplikace byla úspěšně implementována v prostředí .NET 7 s využitím generátoru gramatik ANTLR pro vytvoření vlastního jazyka, Lang, pro popis struktur, vztahů a veličin v modelovaných budovách. Data Visualizer nabízí různé nástroje pro atraktivní a srozumitelnou vizualizaci dat z budov a demonstruje, jak mohou být data využita pro optimalizaci správy budov a zlepšení kvality života obyvatel. Práce také nastiňuje možnosti pro další rozvoj a zlepšení aplikace v budoucnosti.
This bachelor thesis focuses on the development of an application for dynamic data visualization in the context of smart buildings and the Internet of Things (IoT). Smart buildings use sensors to collect data and monitor their functions, which can then be visualized and analyzed to improve occupant comfort and building management efficiency. The work has produced a Windows desktop application called Data Visualizer that allows users to create and manage building schematics and visualize data from various sources such as PostgreSQL databases or CSV files. The application was successfully implemented in .NET 7 using the ANTLR grammar generator to create a custom language, Lang, for describing structures, relationships, and variables in modeled buildings. Data Visualizer provides various tools for visualizing building data in an attractive and easy-to-understand way, and demonstrates how data can be used to optimize building management and improve the quality of life for occupants. The paper also outlines opportunities for further development and improvement of the application in the future.
Description
Subject(s)
.NET, ANTLR, C\#, WPF, dynamická vizualizace dat, chytré budovy, vyhodnocování výrazů, vývoj aplikace, internet věcí, bakalářská práce
Citation
ISSN
ISBN