Anizotropie deformačních vlastností obourubní pleteniny

Title Alternative:Anisotropy of deformation properties of two the wrong side knitted fabric
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem anizotropie deformačních vlastnosti obourubní pleteniny. Teoretická část je věnována v souladu se zadáním popisu deformačních vlastnosti a jejich anizotropii. Měření v experimentální části mají složit k ověřeni, zda je teorie v souladu se skutečností. Výsledky měření jsou uvedeny a vyhodnoceny v experimentální části.
This bachelor work is engaged in the analysis of anisotropy of deformation properties of two the wrong side knitted fabric. A theoretical section is devoted in accordance with a task description of deformation properties and their anisotropy. Measuring in an experimental section must serve for a certification that theory in accordance with actual. Measuring results are indicated and calculated in an experimental section.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD; rozsah: 35s., 8 s. přiloh
Subject(s)
pletenina, anizotropie, pružnost, tažnost, knitted fabric, anisotropy, elasticity, tensibility
Citation
ISSN
ISBN