Azylové domy pro matky s dětmi

Title Alternative:Sanctuary Homes for Mothers with Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My bachelor thesis deals with the problems of sanctuary homes, namely the sanctuary homes for mothers with children. Besides finding out the number of sanctuary homes in the region I also focused on the clientele of the sanctuary homes and half-way housing. The primary aim of the work was to find out whether the Central Bohemia region offers sufficient number of sanctuary homes for mothers with children. The secondary aim was to compare the differences of customers and used methods of social work in the sanctuary homes and half-way houses. My work consists of two fundamental parts ? theoretical and practical. The first part explained the problems using a compilation and presentation of special sources. This part defined the key terms and described the clients of the sanctuary homes and half-way houses as well as concrete methods of social work. The second part´s goal was to find out about the situation in the particular sanctuary homes and half-way houses in Central Bohemia using a dedicated questionnaire. The questionnaire was filled by workers of the sanctuary homes and half-way houses in Central Bohemia. The conclusion of the work is the finding that the number of the sanctuary homes in Central Bohemia is insufficient. My research acknowledged three of five determined hypotheses.
Bakalářská práce se zabývala problematikou azylových domů, především azylových domů pro matky s dětmi. Kromě zjištění počtu azylových domů v kraji se práce soustředila také na klientelu azylových domů a domů na půl cesty a metody sociální práce používané v azylových domech a v domech na půl cesty. Primárním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda Středočeský kraj disponuje dostatečným počtem azylových domů pro matky s dětmi. Na tento cíl navazoval cíl sekundární, a to srovnání diference klientely a užívaných metod sociální práce v azylových domech a v domech na půl cesty. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňovala danou problematiku, především definovala klíčové pojmy, dále přiblížila klientelu azylových domů a domů na půl cesty a v neposlední řadě popisovala konkrétní metody sociální práce. Praktická část pomocí dotazníkového šetření zjišťovala situaci v jednotlivých azylových domech a domech na půl cesty ve Středočeském kraji. Dotazník vyplňovali pověření pracovníci jednotlivých azylových domů a domů na půl cesty ve Středočeském kraji. Hlavní závěrem celé práce je zjištění, že počet azylových domů ve Středočeském kraji je nedostatečný. Provedeným výzkumem byly potvrzeny tři z pěti stanovených hypotéz.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 109
Subject(s)
applicants for accommodation, client, counselling, group work, half-way house, individual planning, individual work, majority, methods of social work, minority, nonfunctional family background, social service, the sanctuary home, azylový dům, dům na půl cesty, individuální plánování, individuální práce, klient, klientka, majorita, minorita, metody sociální práce, nefunkční rodinné prostředí, poradenství, skupinová práce, sociální služba, žadatel/ka o ubytování
Citation
ISSN
ISBN