Problematika uplatnění elektronické komerce v České republice

Title Alternative:Problems with Applying of the Electronic Commerce in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění elektronické komerce v České republice. Úvod diplomové práce je věnován problematice elektronické komerce, jejím principům a fungování. Dále je provedeno srovnání klasické komerce s komercí elektronickou. Následující část je věnována Internetu jako nosnému médiu pro elektronickou komerci. V této čísti práje možné se seznámit s historií internetu jeho fungováním a službami. Na toto téma navazuje seznámení s podmínkami v České republice v oblasti využití Internetu a počátkům elektronické komerce. Po seznámení s podmínkami v České republice v oblasti využití Internetu a počátkům elektronické komerce. Po seznámení s dostupnými fakty a prostudováním odborné literatury a materiálů jsem provedl rozbor současné situace a navrhl možná řešení, která by měla pomoci širšímu uplatnění elektronické komerce v České republice.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN