Konstrukce podvozkové nohy robotizovaného podvozku

Title Alternative:Design of robotized chassis leg
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with design of robotized chassis leg with five degrees of freedom, which four of them are driven by independent electro motors. Main object is design of component parts in CAD system Pro/Engineer. Verification of parts was computed for static load force 150 N. Stress and deformation of some parts was determined by finite element method in Ansys Workbench.
Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí robotizované nohy podvozku s pěti stupni volnosti, z nichž jsou čtyři řízeny samostatnými elektromotory. Jejím cílem je návrh součástí v CAD programu Pro/Engineer. Kontrola součástí je provedena pro statické namáhání nohy silou 150 N. Dále byla provedena pevnostní kontrola některých částí metodou konečných prvků v programu Ansys Workbench.
Description
katedra: KMP; přílohy: 1 CD ROM, 5 výkresů; rozsah: 100, 14 s. příloh
Subject(s)
design, chassis, robot, robot, konstrukce, podvozek
Citation
ISSN
ISBN
Collections