Zvláštnosti ekonomického rozvoje Japonska

Title Alternative:Curiosities of economic expansion of Japan
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Japan always ranked among the countries with the strongest economies. This diploma work engages with describing the economic expansion in Japan. In the first parts the diploma work engages in the extreme rise of Japan after the second world war untill the 1990s. It studies which factors contributed to the increase of such a downtrodden country. In next parts the diploma work elucidates us when the japanese economy stopped growing at such extreme rates and began to predominantly decline. There is an outline of some government reforms which should help the growth of the economy. In last part it introduces us with the present situation of the japanese economy. In the first half of the current decade the japanese economy overcame stagnation and began to growth again. In the end it points out that the cooperation of the Czech Republic with Japan affects our economy profitably.
Japonsko se vždy řadilo mezi hospodářsky nejsilnější země. Tato diplomová práce se zabývá popisem ekonomického rozvoje Japonska. V prvních částech se diplomová práce zabývá obrovským růstem Japonska po druhé světové válce do 90. let. Zkoumá zde, které faktory způsobily růst tak zničené země. V dalších částech nám diplomová práce objasňuje, kdy japonská ekonomika přestala růst takovými závratnými tempy a začala převážně klesat. Také je zde nástin některých vládních reforem, které měly pomoci růstu ekonomiky. V poslední části nás tato práce seznamuje se současným stavem japonské ekonomiky. V první polovině stávající dekády japonská ekonomika překonala stagnaci a začala opět růst. V závěru se poukazuje na to, že spolupráce České republiky s Japonskem působí blahodárně na naši ekonomiku.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 83 s., 6 s. příloh
Subject(s)
occupation, reform, foreign trade, investment, state intervent, bubble boom, keiretsu, japan post, gdp, unemployment, industry, state budget, balance of payments, okupace, reforma, zahraniční obchod, investice, státní intervencionismus, bublinový efekt, keiretsu, japonská pošta, hdp, nezaměstnanost, průmysl, státní rozpočet, platební bilance
Citation
ISSN
ISBN