Popis anizotropie struktury plošných textilií

Title Alternative:Description of anisotropy of structure of textile fabrics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this work is to study anisotropy of structure of textile fabrics and approaches for its description. The first part of the work deals with basic exploration of facts related to textile fabrics and structure of fabrics. In next part, an approach for description of anisotropy of structure of textile fabrics is proposed. The approach is based on assessment of directional distribution of the yarn axis in the fundamental coupling element. Experimental part focuses on survey of deformation properties of textile fabrics with plain weave in the cutting-off moment. Both tensile strength and elongation values are assessed for various stress directions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, and 90°). All results are evaluated using tables and figures. The figures provide also overall comparison of anisotropy of tensile strength and ductility of examined samples. Anisotropy, the effect of direction of the stress on tensile strength and ductility, is depicted using polar charts. Further, the impact of change in pickage weft on mechanical properties of the fabrics is experimentally studied.
Účelem vypracování této diplomové práce bylo zkoumáni a popis anizotropie struktury plošných textilií. V rešeršní části jsou uvedeny teoretické poznatky o plošných textiliích a struktuře tkaniny. V úvaze je navržen způsob popisu anizotropie struktury tkaniny pomocí směrové charakteristiky osy příze v základním vazebním prvku. Experimentální část je zaměřena na zjišťování deformačních vlastností tkanin s plátnovou vazbou v okamžiku přetrhu, kde jsou zpracovány naměřené hodnoty pevnosti a tažnosti tkaniny pro různé směry namáhání (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, a 90°). Data jsou vyhodnocena pomocí tabulek a grafů. V grafech je celkové porovnání anizotropie pevnosti a tažnosti zkoušených vzorků. Anizotropie tkanin (vliv směru namáhání na pevnost a tažnost) je vyobrazena pomocí polárních diagramů. Také je experimentálně zkoumán vliv změny dostavy útku na mechanické vlastnosti tkaniny (pevnost a tažnost).
Description
katedra: KHT; přílohy: CD-ROM; rozsah: 92
Subject(s)
anisotropy, warp, weft, tensile strength, ductility, fabrics structure, anizotropie, osnova, útek, pevnost, tažnost, struktura tkanin
Citation
ISSN
ISBN