3D Modelování v GIS

Title Alternative:3D modeling in GIS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu 3D modelu v Geografickém informačním systému (dále jen GIS), konkrétně v GRASS GIS. Zabývá se nejen problematikou vytváření modelu, ale i manuálem k tomuto softwaru. Hlavním cílem práce je přiblížit funkce spjaté s vytvářením a modifikováním 3D dat.
My dissertation is focused on the 3D model creation in Geographic Information System, for short GIS, concretely GRASS GIS. It is deal not only with questions of creating model, but it is deal with manual to this software too. The main goal of this dissertation is to bring closer funkcions that are connected with creating and modifying 3D data.
Description
katedra: NTI; rozsah: 30
Subject(s)
gis, model, 3d, gis, model, 3d
Citation
ISSN
ISBN