Postavení větných členů v němčině a zprostředkování tohoto jevu ve vyučování němčině na ZŠ

Title Alternative:Sentence Structure in German and How to Teach this Aspect of Grammar in German Lessons at Elementary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis focuses on the position of clauses in German language. Word-order construction of German sentence, its functionality and principles were examined. The way how this phenomenon is treated in German textbooks was analysed in the practical part of this study. Subsequently an original teaching unit was proposed considering the given issue.
Tato diplomová práce se zabývá postavením větných členů v němčině. Zkoumá slovoslednou výstavbu německé věty, její funkce a principy. V praktické části je analyzováno, jakým způsobem je tento jev zprostředkován v učebnicích němčiny. Následně je zde navržena originální vyučovací jednotka se zřetelem k dané problematice.
Description
katedra: KNJ; přílohy: 1 CD; rozsah: 98 s.
Subject(s)
simple sentence, constituents of the sentence, subject, predicate, object, adverbial determination, word-order, traditional grammar, valenc grammar, textbook, lesson, věta jednoduchá, větný člen, podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, slovosled, tradiční gramatika, valenční gramatika, učebnice, vyučovací jednotka
Citation
ISSN
ISBN