Motorická kompetence u rychlostních kanoistů školního věku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem této práce bylo stanovení úrovně motorické kompetence u rychlostních kanoistů školního věku pomocí standardizované testové baterie Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2). Díky svému celkovému rozsahu 53 testových položek umožňuje baterie velmi podrobně stanovit úroveň jemné manuální kontroly, manuální koordinace, tělesné koordinace, síly a hbitosti, obecně tedy motorických schopností. Většina těchto komponent zásadním způsobem ovlivňuje techniku pádlování v rychlostní kanoistice. Dále byla navržena základní charakteristika rychlostní kanoistiky z hlediska požadované motorické kompetence pro výkonnostní úroveň.Testování probíhalo ve ztížených podmínkách pouze po jednotlivcích, a sice v zázemí poskytnutém kanoistickým klubem TJ Kajak Děčín. Samotného výzkumu se zúčastnilo celkem 20 dětí mezi 6-12 lety věku. K vyhodnocování získaných dat sloužila normativní kritéria pro německy mluvící země (Bruininks, 2005).
The aim of this thesis was to determine the level of motor competence in school-age sprint canoeists. A standardized test battery Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2) was used for testing. BOT-2 is a test battery consisting of 53 individual test items that give us a detailed and thorough overview of fine and gross motor skills. Many of these skills are crucial for achieving a correct sprint kayak technique. Furthermore, the basic characteristics of canoe sprint and the level of motor competence required for the high-performance sport were proposed.The testing itself was executed in the canoe club TJ Kajak Děčín. The researach was conducted on the total number of 20 children from the ages of 6-12. Normative data for German-speaking countries were used to evaluate the measured results (Bruininks, 2005).
Description
Subject(s)
BOT-2, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition, testová baterie, motorická kompetence, rychlostní kanoistika, mladší školní věk, BOT-2, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition, test battery, motor competence, canoe sprint, school-age
Citation
ISSN
ISBN