Studie použitelnosti zdravotnického materiálu Perlan v domácnostech

Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na zdravotnické textilie, které se používají pro dětskou hygienu. Konkrétně popisuje dětské vlhčené ubrousky a netkanou textilii s označením Perlan/Pervin. Hlavním jejím cílem je zjistit, zda by druhý jmenovaný materiál, pro péči o dětskou pokožku, mohl alespoň částečně nahradit rozšířenější variantu v podobě dětských vlhčených ubrousků. K porovnání vlastností obou materiálů bylo v experimentální části práce uskutečněno několik testů. Po obrazové analýze a měření vzorků obou materiálů byl proveden test pevnosti, tepelné jímavosti a test čistící schopnosti. Pro doplnění informací o materiálech byl uskutečněn i test savosti, který byl dán, vzhledem k jeho pouze orientačním výsledkům, do přílohy. Ke zjištění informací, potřebných ke splnění hlavního cíle, byl dále zrealizován marketingový průzkum, který byl posléze statisticky vyhodnocen. Pro relevantnější výstupní data byly respondentům poskytnuty společně s dotazníky zkušební vzorky. Výstupy z marketingové části práce poskytly data pro vytvoření návrhu strategie prodeje.
This thesis is focused on the medical textiles, used for the child care. It describes specifically baby wipes and nonwoven textiles labelled Perlan/Pervin. The main goal is to determine whether the latter material for the children's skincare could at least partially replace the prevalent variant in the form of child wet wipes. Several tests were performed in order to compare these materials during experimental phase (image analysis, samples measurement, tests of strength, thermal capacity and cleaning abilities). Absorbency test was performed as well, but because of its indicative only results, it is part of the attachments only. To find the information necessary for the main goal of this work, marketing research was also performed and statistically evaluated. Respondents were provided with the samples together with questionnaires for the relevant data output. Outputs from the marketing section of this thesis provided data for the sales strategy.
Description
Subject(s)
zdravotnické textilie, netkané textilie, vlhčený ubrousek, Perlan/Pervin, savost, tepelná jímavost, pevnost, čistící schopnost, průzkum, strategie prodeje, medical textiles, nonwoven textiles, wet wipe, Perlan/Pervin, absorbency, thermal absorptivity, strength, cleaning ability, survey, sales strategy
Citation
ISSN
ISBN