Pojetí agresivity u Konráda Lorenze a Ericha Fromma

Title Alternative:Concept of agression interpreted by Konrad Lorenz and Erich Fromm
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku agrese a její formy. Je na ní nahlíženo z biologického a psychologického hlediska. Z biologického hlediska je agrese zkoumána prostřednictvím prací Konráda Lorenze, který jí vnímá jako vrozený instinkt. Tento názor je podporován pudovou teorií Sigmunda Freuda a následně teorií genů Richarda Dawkinse. Agrese jako psychologický fenomén je popisována skrze teorii destruktivity Ericha Fromma, který agresi rozděluje na vrozenou či biologickou a zhoubnou, typickou pouze pro člověka a nejčastěji se projevuje prostřednictvím sadismu a masochismu. Práce se zabývá i problémy a důsledky civilizačních procesů, které mají vliv na růst agrese ve společnosti a vznik citové deprivace u člověka.
Description
49 s. +CD ROM
Subject(s)
aggressiveness, agresivita
Citation
ISSN
ISBN