Analýza a optimalizace zvlákňovací hlavy

Title Alternative:Analysis and optimization of the spinning head
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací zvlákňovací hlavy u zařízení na výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním. Zaměřuje se na optimalizaci elektrostatického pole v okolí zvlákňovací hlavy. Ta je provedena na základě simulací MKP v programu Autodesk Algor Simulation 2012. V teoretické části je výtah z oblasti fyziky, konkrétně elektrostatiky. Dále jsou popsány druhy výroby nanovláken s důrazem na elektrostatické zvlákňování. V praktické části jsou provedeny analýzy a vyhodnoceny výsledky pro různá konstrukční řešení. Na jejich základě se navrhla upravená konstrukce zvlákňovací hlavy.
Description
47 s. +Výkresová dokumentace, CD ROM
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN