Postižené dítě a kompenzační pomůcky

Title Alternative:Handicapped child and compensatory tools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis dealt with the topic of compensatory tools for physically handicapped children. Its goal was to find out how satisfied the parents of physically handicapped children in the civic association D.R.A.K. were with the quality and accessibility of compensatory tools. The thesis was divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, the evolution of a handicapped child and care for him/her was described using expert sources; also problems connected with physical handicaps were adduced. In the practical part, four presumptions were set and verified by a questionnaire inquiring method. In the conclusion, the presumptions were assessed based on the performed research. The thesis was concluded by suggesting some measures. The results of the research are only approximate and the acquired data should not be generalized considering the number of respondents and the place of the research.
Bakalářská práce se zabývala problematikou kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené děti. Jejím cílem bylo zjistit, jak jsou rodiče tělesně postižených dětí v občanském sdružení D.R.A.K. spokojeni s kvalitou a dostupností kompenzačních pomůcek. Práce byla členěna na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části byl pomocí odborných zdrojů popsán vývoj postiženého dítěte, péče o něj a dále byly uvedeny problémy spojené s tělesným postižením. V praktické části byly stanoveny 4 předpoklady, které byly ověřeny metodou dotazníkového šetření. V závěru práce byly předpoklady na základě provedeného průzkumu vyhodnoceny. Práce byla ukončena navrhovanými opatřeními. Výsledky průzkumu jsou pouze orientační a získaná data by s ohledem k počtu respondentů a místu průzkumu neměla být generalizována.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1CD; rozsah: 61 s., 4 s. obr. příloh
Subject(s)
handicapped child, compensatory tools, parents of a handicapped child, family, evolution of a handicapped child, care for a handicapped child, independent movement, architectonic barriers, postižené dítě, kompenzační pomůcky, rodiče dítěte s postižením, rodina, vývoj postiženého dítěte, péče o postižené dítě, samostatný pohyb, architektonické bariéry
Citation
ISSN
ISBN