Problémy přiřazení pólů v nečtvercových lineárních systémech

Title Alternative:Pole assignment problems in non-square linear systems
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato DP se zabývá teorií nečtvercových systémů, což je nejobecnější případ lineárních imlicitních systémů. Konkrétněji, práce se zabývá vlivem stavové zpětné vazby na změnu chování výše zmíněných systémů. Hlavní pozornost je pak věnována problémům přiřazení pólů či struktury pólů. Tyto problémy patří k těm nejdůležitějším v teorii lineárního řízení, protože se zaměřují na změnu chování zpětnovazebního obvodu volbou vhodné stavové zpětné vazby. Výsldkem je serie několika vět, které přispívají k řešení zmíněných problémů. Za hlavní výsledek práce lze považovat Theorem 5, kde jsou uvedeny nutné a postačující podmínky pro přiřazení pólů v tzv. sloupcově regularizovatelných systémech.
The thesis is devoted to the theory of non-square systems-the most general case of linear implicit systems which is described by the nonsquare matrices. In particular, the effect of a proportional state feedback upon the behavior of such systems is investigated. The main attention in the work is given to the problems of pole and pole structure assignment by feedback. These problems belong to the most important ones in control theory. They aim at the assignment of the closed-loop behavior of the system by choosing the appropriate state feedback gain. As a result, a series of theorems contributing to the problems of pole and pole structure assignment by state feedback for the non-square systems were established. The main contibution is given in Theorem 5 which states the necessary and sufficient conditions for the pole assignment problem in the so-called column regularizable systems.
Description
katedra: MTI; rozsah: 102 stran
Subject(s)
lineární systémy, zpětná vazba, přiřazení pólu, linear systems, state feedback, pole assignment
Citation
ISSN
ISBN
Collections