Odhad funkce intenzity procesu vláken - simulační studie

Title Alternative:Estimation of Intensity Function of a Fiber Process - Simulation Study