Řecký boj s dluhy - geneze, řešení, nebezpečí

Title Alternative:Greek Battle with Debt - Genesis, Solutions, Risks
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This master's thesis deals with the Greek debt crisis. It focuses on finding the causes of its origin, especially those which are unique to Greece. It also clears up the current debt situation of the country and highlights the dangers. It focuses on the analysis of the macroeconomic connections not only within Greece, but also among European and global economy. The thesis summarizes and compares the views of the world's leading experts in the field of macroeconomics and predicts the probable future for the next few years. The thesis mainly borrows from foreign-language technical journals which are the parts of one of the globally known periodicals. Given the fact that there is a current lack of Czech written expert literature on the topic of the Greek debt crises, one of the benefits of this work is considered the introduction to the topic and providing useful references for the future publications dealing with similar macroeconomic issues.
Diplomová práce se zabývá problematikou řecké dluhové krize. Zaměřuje se na nalezení příčin jejího vzniku, a to zvláště na ty, které jsou specifické pro Řecko. Dále objasňuje současnou dluhovou situaci země a poukazuje na možná nebezpečí. Také se zaměřuje na analýzu makroekonomických souvislostí nejen pro Řecko, ale i pro evropskou a následně celosvětovou ekonomiku a současně sumarizuje a konfrontuje názory předních světových odborníků v oblasti makroekonomie a predikuje nejpravděpodobnější scénáře budoucího vývoje v příštích několika letech. Diplomová práce čerpá především z odborných cizojazyčných článků, které jsou většinou součástí některého z globálně uznávaných ekonomických periodik. Vzhledem k současnému nedostatku česky psané a zároveň odborné literatury na téma řecké dluhové krize, se za jeden z přínosů této práce považuje uvedení do problematiky a poskytnutí užitečných odkazů pro budoucí publikace zabývající se podobným makroekonomickým tématem.
Description
katedra: KEK; rozsah: 91
Subject(s)
bankruptcy, deficit, debt crises, greece, genesis, restructuralization, risks, solutions, bankrot, deficit, dluhová krize, geneze, nebezpečí, restrukturalizace, řecko, řešení
Citation
ISSN
ISBN