Řízení a zlepšování výrobních procesů pomocí principů štíhlé výroby

Title Alternative:MANAGEMENT AND IMPROVEMENT OF MANUFACTURING PROCESSES USING PRINCIPLES OF LEAN PRODUCTION
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Main topic of the diploma thesis is ?Implementation of Lean Production Principles? in Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. First part discusses the lean production theory. Here, the history and importance of the lean production ids described. An addition, the theoretical part engages in individual tools used by the ?lean production? concept. Practical part applies some of the tool to the aluminium processing technology. Firstly, whole production process is mapped and critical points are determined. Subsequently, the diploma thesis focuses only to determined critical points identified during the process mapping. Further, it discusses reduction of found non-compliances. Final part is engaged in assessment of efficiency of the used ?lean production? tools. Objective of the diploma thesis is use of the lean production principles for identification of waste sources and proposal of solution for their reduction.
Hlavním tématem této diplomové práce je ?Zavádění principů štíhlé výroby? v podniku Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. První část se zaměřuje na teorii štíhlé výroby. Zde je popsána historie ?štíhlé výroby? a její význam. Dále se teoretická část zabývá jednotlivými nástroji, které koncept ?štíhlé výroby? využívá. V praktické části jsou aplikovány některé z nástrojů na výrobě pro obrábění hliníku. Nejdříve se zmapuje celý proces výroby a naleznou se kritická místa. Následně se diplomová práce zaměřuje jen na vybraná kritická místa, která byla identifikována při mapování procesu. Dále se práce zabývá redukcí zjištěných nedostatků. Poslední část se věnuje vyhodnocení účinnosti použitých nástrojů ?štíhlé výroby?. Cílem této diplomové práce je nalézt pomocí principů štíhlé výroby zdroje plýtvání a navrhnout řešení pro jejich redukci.
Description
katedra: KHT; rozsah: 101 s. (127 542 znaků).
Subject(s)
lean production, overall equipment effeciency, quick change over, value stream mapping, štíhlá výroba, celková efektivita výrobních zařízení, rychlá změna, mapování hodnotového toku
Citation
ISSN
ISBN