Ověření vypovídací schopnosti ukazatelů finanční analýzy v podmínkách české ekonomiky

Title Alternative:Indexes evaluation of the financial analysis in the czech economy
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ve své diplomové práci jsem se zabýval finanční analýzou firmy VERNER, zabývající se výrobou kotlů spalujících biomasu. Výhodou tohoto způsobu spalování je především ekologičnost (v porovnání s kotli spalující fosilní paliva) a komfort při jejich obsluze. V uplynulých letech firma postupně zvyšovala svoji likviditu a snížila výši zadluženosti, aniž by se tato dkutečnost výrazněji negativně projevila do výsledků likvidity. Na druhé straně se ale prodlužovala doby obratu aktiv, což vyvolávalo nutnost získat další prostředky pro financování firmy (včetně úvěrů), což mělo za následek vysokou hodnotu placených )roků z úvěrů, které pak výrazně ovlivnily výsledky rentability společnosti.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN