Pokrizový vývoj ekonomiky Japonska a implikace pro podnikatelské subjekty

Title Alternative:Development of Japanese Economy after Crisis and Implication for Business Subjects
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis is focused on the development of Japanese economy from the beginning of the 21st century to the present and on its influence on business subjects. The first chapter shortly describes the events and situation in Japan in the '90s that significantly affected the economy even in the new millennium. The second chapter is divided into several parts. Each part represents specific period from the Koizumi's era, over global economic and financial crisis until the year 2011. There are described steps of the Japanese government and the Bank of Japan in the fiscal and monetary policy that they should secure the stability of economy, its sustainability and its possible future growth. Attention is paid to the political scene, demographic issues or natural disaster from March 2011, too. The third chapter deals with the mutual trade between the Czech Republic and Japan. It describes obstacles of market entry for foreign business subjects in Japan. There are also mentioned solutions of this problem. In the last chapter there are summarized all presented facts and thoughts about possible development of Japanese economy in the future.
Diplomová práce je zaměřena na vývoj japonského hospodářství od počátku 21. století až po současnost a jeho vliv na podnikatelské subjekty. První kapitola krátce popisuje události a situaci v Japonsku v 90. letech, které výrazně ovlivnily ekonomiku země i v novém miléniu. Druhá kapitola je rozčleněna do několika částí, které mapují makroekonomický vývoj od Koizumiho éry, přes světovou hospodářskou a finanční krizi až do roku 2011. Jsou v ní zachyceny kroky vlády i centrální banky v rámci fiskální a monetární politiky, které mají zajistit stabilitu ekonomiky, její udržitelnost a popřípadě i budoucí růst. Pozornost je věnována i současné politické scéně, demografickým problémům či živelné pohromě, kterou bylo Japonsko zasaženo v březnu 2011. Třetí kapitola charakterizuje vzájemný obchod mezi Českou republikou a Japonskem, dále popisuje překážky vstupu na japonský trh pro zahraniční a tedy i české podnikatelské subjekty a zároveň také uvádí východiska zmiňovaného problému. V závěru diplomové práce jsou shrnuty poznatky, které jsou v ní prezentovány a úvahy o možném vývoji japonské ekonomiky v budoucnosti.
Description
katedra: KEK; přílohy: CD ROM; rozsah: 93 s.
Subject(s)
bubble effect, japan, japanese economy, deflation, public debt, ageing population, earthquake in japan, international trade, japanese market, market entry possibilities, bublinový efekt, japonsko, japonská ekonomika, deflace, veřejný dluh, stárnoucí populace, zemětřesení v japonsku, zahraniční obchod, japonský trh, možnosti vstupu na trh
Citation
ISSN
ISBN