Problematika bilingvních dětí předškolního věku

Title Alternative:Bilingual children in pre-school age
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou bilingvních dětí. Popisuje základní typy bilingvismu a bilingvních rodin. Vyvrací mýty, které jsou s dvojjazyčností spjaty a vypisuje výhody a nevýhody, které z bilingvismu plynou. Dále se zaměřuje na pobyt bilingvního a cizojazyčného dítěte v mateřské škole a poskytuje odpovědi na nejčastější otázky rodičů. Součástí bakalářské práce je kazuistika rodiny, která detailně popisuje průběh výchovy českých dětí vyrůstající v Austrálii.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN