Geometrie a prodyšnost padákových tkanin

dc.contributorLedrová Zdeňka, Ing. : 61832
dc.contributor.advisorKřemenáková Dana, doc. Dr. Ing. : 54690
dc.contributor.authorPřívratská, Kateřina
dc.contributor.otherMilitký Jiří, prof. Ing. CSc. Konzultant : 55135
dc.date.accessioned2019-11-13T03:59:22Z
dc.date.available2019-11-13T03:59:22Z
dc.date.committed2018-5-4
dc.date.defense2019-05-23
dc.date.submitted2017-12-22
dc.date.updated2019-5-23
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením padákových tkanin z hlediska jejich geometrické struktury, a také prodyšnosti. V úvodu rešeršní části jsou charakterizovány padákové tkaniny a jsou zde uvedeny požadavky na jejich vlastnosti. Další část rešerše se zabývá popisem parametrů tkanin a multifilu, jako základního prvku struktury padákových tkanin. Multifil je zde hodnocen především z hlediska jeho příčné deformace ve tkanině, která má vliv na koncové vlastnosti padákových tkanin.Značná část práce je věnována testování prodyšnosti, která byla hodnocena pomocí třech měřících přístrojů. V rámci prodyšnosti je hodnocena její závislost na tlakovém rozdílu a jsou ověřovány modely popisující tuto závislost. Je zde také hodnocena nerovnoměrnost prodyšnosti v určitých částech tkanin.Motivací práce je navržení teoretického modelu pro predikci vlastností padákových tkanin, jako je zejména plošná hmotnost, porozita a s ní související prodyšnost. Vztahy jsou navrženy v závislosti na zploštění multifilu. Výsledky vztahů jsou následně ověřovány pomocí experimentálně získaných hodnot.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the evaluation of parachute fabrics in terms of their geometric structure and also their air permability. Parachute fabrics are characterized in the introduction of the search section and requirements for their properties. The next part of the research deals with the description of parameters of fabrics and multifilament as a basic element of the structure of parachute fabrics. Multifil is evaluated here primarily in terms of its lateral deformation in the fabric, which affects the resulting properties of parachute fabrics.Significant part of the thesis is devoted to testing air permability, which was evaluated using three measuring instruments. There is evaluated dependence of air permeability on pressure difference and models describing this dependence are verified. There is also assessed the non-uniformity of air permeability in certain parts of fabrics.The motivation of the thesis is to propose a theoretical model for predicting important properties of parachute fabrics, such as, basis weight, porosity and associated air permeability. Relationships are designed based on flattening multifilament. The results of relationships are then verified using experimentally obtained values.en
dc.description.mark
dc.format120 s.
dc.format.extentGrafy, Tabulky
dc.identifier.signatureV 201901533
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154158
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegintecky item Cruz, J. R., O´Farrell´, C., Hennings, E., Runnell, P.: Permeability of Two Parachute Fabrics - Measurements, Modeling and Applications, AIAA AVIATION Forum, 24th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference 5-9 June 2017, Denver, Colorado. item Xiao, X., Zeng, X., Bandura, P., Long, A.: Experimental Study of Dynamic Air Permeability for Woven Fabric. TRJ 0(00) I-II, 2011. sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, trj.sagepub.com. item Militký, J., Klička, V.: Spatial Statistics and Surface Uniformity of Nonwovens, Chapter 27 in book Selected Topics of Textile and Material Science, Publishing House of WBU, 2011, ISBN: 978-80-261-0062-1. endtecky
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectPadákové tkaninyMultifilProdyšnostNerovnoměrnostPredikcecs
dc.subjectParachute fabricsMultifilAir permeabilityIrregularitiesPredictionen
dc.titleGeometrie a prodyšnost padákových tkanincs
dc.titleGeometry and air permeability of woven fabricen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineOTE
local.degree.programmeTextilní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN3106
local.department.abbreviationKOD
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT16000063
local.identifier.stag37834
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06585524
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1533
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Katerina_Privratska.pdf
Size:
11.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_diplomove_prace_K._Privratske.pdf
Size:
101.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Privratska_rec..pdf
Size:
825.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP