Džungle ve městě - oděvní kolekce

Title Alternative:Jungle in the town
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main intention of my bachelor work called ``The Jungle in the City{\crqq} is to highlight the beauty of tropical forests (jungle) and to show their vulnerability which is caused by city civilization. In the cloth collection are appearing natural motives in conjunction with curt architectonic elements. The city is represented by tough grey materials used in smooth areas and by transparent grey which indicates pollution air (smog) in cities. For transfer of jungle (natural) motives to cloth was used sublimation print. It is often used in these days for its custom and production qualities. The method of sublimation print provides almost exact transfer of colors and details from photography to a cloth. The collection involves ten models whereas particular model parts are arbitrary combinable. When creating the collection I paid a main attention mainly to a cloth shape, combination of materials and print application. All inspiration comes from the jungle lush vegetation, combined with the austerity of the city and the interpretation.
Hlavním záměrem bakalářské práce s názvem {\clqq}Džungle ve městě`` je poukázat na krásy tropických pralesů (džungle) a na to, jak jsou ohrožovány městskou civilizací. V kolekci oděvů se objevují přírodní motivy ve spojení se strohými architektonickými prvky. Město představují pevnější šedivé materiály v hladkých plochách, ale i průsvitné šedi jako náznaky špatného ovzduší (smogu) ve městech. Pro přenesení motivů z džungle (přírody) na látku byl použit sublimační tisk. V současné době hojně využívaný pro své výborné uživatelské i výrobní vlastnosti. Metoda sublimačního tisku zajišťuje téměř přesné přenesení barev i detailů z fotografií na látku. Kolekce obsahuje deset modelů, přičemž jednotlivé části modelů se dají mezi sebou různě kombinovat. Hlavní pozornost při tvorbě kolekce se soustředila především na tvar oděvu, kombinace materiálů a aplikaci tisku. To vše vychází z inspirace bujnou vegetací džungle v kombinaci se strohostí města a vzájemného prolínání.
Description
katedra: KDE; přílohy: CD; rozsah: 34s.,33s.obr.příloh
Subject(s)
tropical rain forest, city, textile material, combination, sublime printing, tropický deštný prales, město, textilie, kombinace, sublimační tisk
Citation
ISSN
ISBN