Rozvoj komunikace u předškolních dětí s PAS

Title Alternative:Development of Communication in Preschool Children with ASD
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi rozvoje komunikace u dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku. Teoretická část práce obsahuje informace a poznatky o všech poruchách autistického spektra, o období předškolního věku, o formách alternativní a augmentativní komunikace, o zvláštnostech vývoje řeči dětí s poruchami autistického spektra a v neposlední řadě podrobně popisuje systém PECS (výměnný obrázkový komunikační systém). Empirická část se zabývá rozborem a vyhodnocením dotazníkového šetření, který byl svým obsahem zaměřený na možnosti a nejčastěji používané metody rozvoje komunikace.
This Bachelor deals to development of communication in children with Autism spectrum disorders in preschool age.. The theoretical part contains information and knowledge about Autism spectrum disorders, the preschool age, the forms of augmentative and alternative communication, about the peculiarities of speech development of children with Autism spectrum disorders and finally describes in detail the system of PECS (picture exchange communication system). The empirical part deals with the analysis and evaluation of the survey, which was its content focused on the possibilities and the most frequently used methods of communication development.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN