The Tap Tap a život jejich členů s tělesným postižením

Title Alternative:The Tap Tap and Its Members# Lives with Physical Disability
dc.contributor.authorJechová, Markéta
dc.date.accessioned2018-12-03T18:36:37Z
dc.date.available2018-12-03T18:36:37Z
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo charakterizovat život lidí s tělesným postižením a zjistit, jak členství v hudební skupině The Tap Tap ovlivňuje jejich život. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do čtyř kapitol, kde je blíže specifikované tělesné postižení, diagnózy respondentů, psychika osob s tělesným postižením a jaký má tělesné postižení sociální význam, poté jaký vliv má hudba na lidi s tělesným postižením. Popsány byly sociální skupiny a lidé s tělesným postižením a nakonec jsou uvedeny bližší informace o hudební skupině The Tap Tap.Empirická část obsahuje vyhodnocení kvalitativního výzkumu, který se uskutečnil za pomoci strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. Nejprve byla provedena analýza a interpretace rozhovorů, poté zhodnocení výsledků a zodpovězena hlavní výzkumná otázka. Diplomová práce byla zakončena navrhovanými opatřeními, závěrem a do seznamu příloh byl přiložen jeden ukázkový rozhovor. Zjištěné poznatky přinesly přínosné informace nejen do speciálně pedagogické praxe.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis was to characterize lives of physically disabled people and to determine how their relationship within The Tap Tap band influences their lives. The theoretical part of the thesis is divided into four chapters in which the physical disable people and their psyche are specified. It determines the social status of the physically disabled people and the influence of music on those people with detailed pieces of information about the physically handicapped people. Finally, the music band The Tap Tap was introduced.The empirical part contains evaluation of the qualitative research that was realized by a structured interview with open-ended questions. First, there was an analysis and interpretation of interviews, then the result assessment and finally, the fundamental research question was resolved. The diploma thesis was concluded by suggested actions and measures. The sample interview was attached in the list of attachments at the end of the thesis. The discovered results are valuable for further special education.en
dc.identifier.signatureV 410/16 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60516
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisosoby s tělesným postiženímcs
dc.subject.verbissociální skupinycs
dc.subject.verbishudbacs
dc.subject.verbispeople with physical disabilitiesen
dc.subject.verbissocial groupsen
dc.subject.verbismusicen
dc.titleThe Tap Tap a život jejich členů s tělesným postiženímcs
dc.title.alternativeThe Tap Tap and Its Members# Lives with Physical Disabilityen
dc.typediplomové prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIP
local.identifier.verbiskpw06523475
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:52:05cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
13.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
438.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
827.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_41016_P.pdf
Size:
881.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP