Rozbor výkonnosti v atletickém trojboji pro 1. stupeň základních škol

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá atletickým trojbojem (běh na 50 metrů, skok daleký,hod míčkem) pro 1. stupeň základních škol, konkrétně u chlapců a dívek 4. a 5. tříd. Vrozboru problematiky rozebírá význam atletické výchovy a její didaktiky na základníchškolách, a to konkrétně u chlapců a dívek ze. 4. a 5. tříd. Práce také popisuje jednotlivéškolní atletické soutěže, jejich disciplíny a systémy. Stěžejně se zaměřuje na následnýpředmět výzkumu, kterým je konkrétně atletický trojboj. V analytické části práce hodnotívýkonnost vybraným skupin žáků v tomto trojboji v letech 2015?2019 v krajském koleLibereckého kraje. V roce 2019 taktéž hodnotí historicky první ročník republikového fináletohoto trojboje a zkoumá vliv na výkonnost postupujících družstev z krajských kol.Analytická část je prezentována a hodnocena pomocí tabulek, grafů a komentářů.
The bachelor's thesis discusses an athletics triathlon (50m dash, long jump, cricketthrow) for the elementary school, specifically boys and girls in 4th and 5th grade. In theparsing of the issue section, the importance of athletic education and its didactics inelementary schools. This bachelor?s thesis also describes concrete athletics competitionsfor schools, their events, and systems. Furthermore, this bachelor's thesis work focuses onthe subject of research, which is the athletics triathlon. In the analytical section, theevaluation of results of selected students in this triathlon takes place, using data from theyears 2015-2019 from the regional rounds in Liberec. Also, historically the first nationalfinal that took place in 2019 is being evaluated and looks into an effect on the performanceof proceeding teams from regional rounds. The analytical section is presented andevaluated using charts, tables, and comments.
Description
Subject(s)
střední školní věk, atletický trojboj, atletika, základní škola, krajské kolo, republikové finále, elementary school age, athletics triathlon, athletics, elementary school, regional round, national finals
Citation
ISSN
ISBN